GCI - ANTWERPEN

 

WAPEN ANTWERPENIn Vlaanderen is de Grace Communion Groep Antwerpen OVERGEGAAN in een groep van gepensioneerde leden die omwille van leeftijd en grote afstanden met elkaar contact hebben via sociale media.

Onze missie is een licht te zijn in onze omgeving.

  1. Door de jaren heen zijn we a.h.w. elkaars “familie” geworden in relatie met Jezus Christus. Maar omwille van leeftijd en afstand hebben we nu alleen nog contact via email en telefoon.
  2. Als groep van gepensioneerde leden richten we ons:

  3. Naar boven d.m.v. bv. het onderwijs van het evangelie van Jezus Christus door overdenkingen via mail waarin telkens Jezus Christus centraal staat.
  4. Naar binnen d.m.v. het uitwisselen van elkaars nieuwtjes, bemoediging… De eerste prioriteit gaat naar de blijvende geestelijke groei want dit is waar God in de eerste plaats naar kijkt.

De wens van de gemeente = Mag God de gemeente geven, inspireren en leiden om individueel en gezamenlijk, nu en in de toekomst, te zijn wat God van ons verlangt te zijn.

Voorganger: Ivo EN Mimi Cuypers
Informatie bij centrale adres en contactpersoon/landelijk voorganger NL/BE

telefoon: 0032-11541481
email: ivo_cuypers@hotmail.com

 

            GCI international        
ALABAMA (USA)
ALASKA (USA)
ANGOLA (AFR)
ARGENTINIË (LAT)
ARIZONA (USA)
ARKANSAS (USA)
AUSTRALIA
BAHAMA'S (CARIB)
BANGLADESH (ASIA)
BARBADOS (CARIB)
BELGIË (EU)
BENIN (AFR)
BERMUDA (CARIB)
BURUNDI (AFR)
CALIFORNIË (USA)
CAMEROON (AFR)
CANADA
CHILI (LAT)
CHINA (ASIA)
  COLOMBIË (LAT)
COLORADO (USA)
CONGO (AFR)
CONNECTICUT (USA)
DELAWARE (USA)
DENEMARKEN (EU)
DOMINICA (CARIB)
DUITSLAND (EU)
EL SLAVADOR (LAT)
FLORIDA (USA)
FRANKRIJK (EU) (EU)
GEORGIA (USA)
GHANA (AFR)
GRENADA (CARIB)
GUAM (ASIA)
HAITI (CARIB)
HAWAI (USA)
HONDURAS (LAT)
IERLAND (EU)
  ILLINOIS (USA)
INDIA (ASIA)
INDIANA (USA)
IOWA (USA)
ITALIË (EU)
JAMAICA (CARIB)
JAPAN (ASIA)
KANSAS (USA)
KENTUCKY (USA)
KENYA (AFR)
LIBERIA (AFR)
LOISIANA (USA)
MADAGASCAR (AFR)
MAINE (USA)
MALAWI  (AFR)
MALAYSIA (ASIA)
MARTINIQUE (CARIB)
MARYLAND (USA)
MASSACHUSETTS (USA)
  MAURITIUS (AFR)
MEXICO (LAT)
MICRONESIA (ASIA)
MICHIGAN (USA)
MINNESOTA (USA)
MISSISSIPPI (USA)
MISSOURI (USA)
MONTANA (USA)
MOZAMGIQUE (AFR)
MYANMAR (ASIA)
NEBRASKA (USA)
NEDERLAND (EU)
NEVADA (USA)
NEW HAMPSHIRE (USA)
NEW JERSEY (USA)
NEW MEXICO (USA)
NEW YORK (USA)
NIEUW.ZEELAND
NIGERIA (AFR)
  NOORWEGEN (EU)
NORTH CAROLINA (USA)
NORTH DAKOTA (USA)
OHIO (USA)
OKLAHOMA (USA)
OREGON (USA)
PAPUA.NEW.GUIINEA
PENNSYLVANIA (USA)
PHILIPPINES (ASIA)
PORTUGAL (EU)
RHODE ISLAND (USA)
SINGAPORE (ASIA)
SOLOMON.ISLANDS
SOUTH AFRICA (AFR)
SOUTH DAKOTA (USA)SPANJE (EU)
ST.LUCIA (CARIB)
ST.VINCENT (CARIB)
TENNESSEE (USA)
TEXAS (USA)
  THAILAND (ASIA)
TOGO (AFR)
TRINIDAD (CARIB)
UGANDA (AFR)
UN.ARAB.EMIRATES (ASIA)
UTAH (USA)
VANUATU (AUSTRALASIA)
VERENIGD.KONINKRIJK (EU)
VERMONT (USA)
VIRGINIA (USA)
WASHINGTON DG (USA)
WEST VIRGINIA (USA)
WISCONSIN (USA)
WYOMING (USA)
ZAMBIA (AFR)
ZIMBABWE (AFR)
ZWEDEN (EU)
ZWITSERLAND (EU)
EA.