GCI - ANTWERPEN

 

WAPEN ANTWERPENOnze missie is het evangelie van genade aan alle mensen te brengen, om zo de liefde van God te ontdekken.

In de Antwerpen gemeente heeft God mensen samengebracht die Christus elke dag van hun leven willen volgen. Door de jaren heen zijn we a.h.w. elkaars “familie” geworden in relatie met Jezus Christus.

We hebben momenteel (2020/21) geen fysieke Zoom diensten maar contact vie Email, telefoon, ed.

Als gemeente richten we ons:

  1. Naar boven d.m.v. bv. het onderwijs van het evangelie van Jezus Christus, erediensten, lofprijzing, aanbidding… waarin telkens Jezus Christus centraal staat.
  2. Naar binnen d.m.v. bv. dienstbaarheid, praktische ondersteuning…, maar ook door een weekend samen door te brengen in de Ardennen e.a. plaatsen of door ten-huize-van-diensten bij één van de kerkleden enz.
  3. Naar buiten d.m.v. het vrijuit spreken over God aan geïnteresseerden. Nieuwkomers zijn van harte welkom voor de wekelijkse samenkomsten.

De eerste prioriteit gaat naar de individuele geestelijke groei want dit is waar God in de eerste plaats naar kijkt.
Als gemeente zijn we o.a. aangesloten bij de Evangelische Alliantie van Vlaanderen (EAV) en bij de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België (ARPEE).
De wens van de gemeente = Mag God de gemeente geven, inspireren en leiden om individueel en gezamenlijk, nu en in de toekomst, te zijn wat God van ons verlangt te zijn.

Voorganger: Ivo Cuypers
telefoon: 0032-11541481
email: ivo_cuypers@hotmail.com

 

            GCI international        
ALABAMA (USA)
ALASKA (USA)
ANGOLA (AFR)
ARGENTINIË (LAT)
ARIZONA (USA)
ARKANSAS (USA)
AUSTRALIA
BAHAMA'S (CARIB)
BANGLADESH (ASIA)
BARBADOS (CARIB)
BELGIË (EU)
BENIN (AFR)
BERMUDA (CARIB)
BURUNDI (AFR)
CALIFORNIË (USA)
CAMEROON (AFR)
CANADA
CHILI (LAT)
CHINA (ASIA)
  COLOMBIË (LAT)
COLORADO (USA)
CONGO (AFR)
CONNECTICUT (USA)
DELAWARE (USA)
DENEMARKEN (EU)
DOMINICA (CARIB)
DUITSLAND (EU)
EL SLAVADOR (LAT)
FLORIDA (USA)
FRANKRIJK (EU) (EU)
GEORGIA (USA)
GHANA (AFR)
GRENADA (CARIB)
GUAM (ASIA)
HAITI (CARIB)
HAWAI (USA)
HONDURAS (LAT)
IERLAND (EU)
  ILLINOIS (USA)
INDIA (ASIA)
INDIANA (USA)
IOWA (USA)
ITALIË (EU)
JAMAICA (CARIB)
JAPAN (ASIA)
KANSAS (USA)
KENTUCKY (USA)
KENYA (AFR)
LIBERIA (AFR)
LOISIANA (USA)
MADAGASCAR (AFR)
MAINE (USA)
MALAWI  (AFR)
MALAYSIA (ASIA)
MARTINIQUE (CARIB)
MARYLAND (USA)
MASSACHUSETTS (USA)
  MAURITIUS (AFR)
MEXICO (LAT)
MICRONESIA (ASIA)
MICHIGAN (USA)
MINNESOTA (USA)
MISSISSIPPI (USA)
MISSOURI (USA)
MONTANA (USA)
MOZAMGIQUE (AFR)
MYANMAR (ASIA)
NEBRASKA (USA)
NEDERLAND (EU)
NEVADA (USA)
NEW HAMPSHIRE (USA)
NEW JERSEY (USA)
NEW MEXICO (USA)
NEW YORK (USA)
NIEUW.ZEELAND
NIGERIA (AFR)
  NOORWEGEN (EU)
NORTH CAROLINA (USA)
NORTH DAKOTA (USA)
OHIO (USA)
OKLAHOMA (USA)
OREGON (USA)
PAPUA.NEW.GUIINEA
PENNSYLVANIA (USA)
PHILIPPINES (ASIA)
PORTUGAL (EU)
RHODE ISLAND (USA)
SINGAPORE (ASIA)
SOLOMON.ISLANDS
SOUTH AFRICA (AFR)
SOUTH DAKOTA (USA)SPANJE (EU)
ST.LUCIA (CARIB)
ST.VINCENT (CARIB)
TENNESSEE (USA)
TEXAS (USA)
  THAILAND (ASIA)
TOGO (AFR)
TRINIDAD (CARIB)
UGANDA (AFR)
UN.ARAB.EMIRATES (ASIA)
UTAH (USA)
VANUATU (AUSTRALASIA)
VERENIGD.KONINKRIJK (EU)
VERMONT (USA)
VIRGINIA (USA)
WASHINGTON DG (USA)
WEST VIRGINIA (USA)
WISCONSIN (USA)
WYOMING (USA)
ZAMBIA (AFR)
ZIMBABWE (AFR)
ZWEDEN (EU)
ZWITSERLAND (EU)
EA.