GCI GEMEENTE 'JVC' - LEEUWARDEN

ENGELS   SWAHILI  

Onze missie is het evangelie van genade aan alle mensen te brengen, om zo de liefde van God te ontdekken.

In 2010 kwamen een aantal Congolese en Burundische families uit een vluchtelingenkamp in Kenia naar Nederland.
Sommige families hebben meer dan 7 jaar in dat kamp gewoond en zijn blij met de nieuwe kans om een nieuw leven op te bouwen in Nederland.
Na contact met Grace Communion International in Nederland, en eerst tweewekelijkse bijeenkomsten bij hen thuis in Stiens, zijn we op 3 februari 2013 begonnen met wekelijkse diensten in gebouw De Oase in de Weideflora 142 te Leeuwarden.

In 2020 komen we twee zondagen per maand bijeen, in gebouw Dance Company, Huizumerlaan 59, 8934 BD Leeuwarden
De diensten zijn in het Swahili met vertaling in het Nederlands.
We komen 2 wekelijks zondags samen om 14:00 uur en heten iedereen van harte welkom!
(Karibu!) De andere zondagen hebben we ZOOM diensten.
Stuur een email naar de voorganger als u deel wilt nemen.


Jesus Victory Celebration Center
Onze geestelijke kernwaarden zijn:
- Goddelijk leiderschap
- Gebed
- Voorganger met goede reputatie
- Interactieve participatie in de diensten voor jong en oud
- Afhankelijkheid van God
- Gericht zijn op Genade

Onze missie is het evangelie van genade aan alle mensen te brengen, om zo de liefde van God te ontdekken..

Jesus Victory Celebration Center
Voorganger: M. Makoti
Telefoon: 058 8795431 / 06-85468102

E-mail: Imbungwemakoti@yahoo.com  JVC.GCILeeuwarden2013@yahoo.com

(JVC betekenis zie Matth. 27:64 en Matth. 28: 4-7)

 

          GCI international        
ALABAMA (USA)
ALASKA (USA)
ANGOLA (AFR)
ARGENTINIË (LAT)
ARIZONA (USA)
ARKANSAS (USA)
AUSTRALIA
BAHAMA'S (CARIB)
BANGLADESH (ASIA)
BARBADOS (CARIB)
BELGIË (EU)
BENIN (AFR)
BERMUDA (CARIB)
BURUNDI (AFR)
CALIFORNIË (USA)
CAMEROON (AFR)
CANADA
CHILI (LAT)
CHINA (ASIA)
  COLOMBIË (LAT)
COLORADO (USA)
CONGO (AFR)
CONNECTICUT (USA)
DELAWARE (USA)
DENEMARKEN (EU)
DOMINICA (CARIB)
DUITSLAND (EU)
EL SLAVADOR (LAT)
FLORIDA (USA)
FRANKRIJK (EU) (EU)
GEORGIA (USA)
GHANA (AFR)
GRENADA (CARIB)
GUAM (ASIA)
HAITI (CARIB)
HAWAI (USA)
HONDURAS (LAT)
IERLAND (EU)
  ILLINOIS (USA)
INDIA (ASIA)
INDIANA (USA)
IOWA (USA)
ITALIË (EU)
JAMAICA (CARIB)
JAPAN (ASIA)
KANSAS (USA)
KENTUCKY (USA)
KENYA (AFR)
LIBERIA (AFR)
LOISIANA (USA)
MADAGASCAR (AFR)
MAINE (USA)
MALAWI  (AFR)
MALAYSIA (ASIA)
MARTINIQUE (CARIB)
MARYLAND (USA)
MASSACHUSETTS (USA)
  MAURITIUS (AFR)
MEXICO (LAT)
MICRONESIA (ASIA)
MICHIGAN (USA)
MINNESOTA (USA)
MISSISSIPPI (USA)
MISSOURI (USA)
MONTANA (USA)
MOZAMGIQUE (AFR)
MYANMAR (ASIA)
NEBRASKA (USA)
NEDERLAND (EU)
NEVADA (USA)
NEW HAMPSHIRE (USA)
NEW JERSEY (USA)
NEW MEXICO (USA)
NEW YORK (USA)
NIEUW.ZEELAND
NIGERIA (AFR)
  NOORWEGEN (EU)
NORTH CAROLINA (USA)
NORTH DAKOTA (USA)
OHIO (USA)
OKLAHOMA (USA)
OREGON (USA)
PAPUA.NEW.GUIINEA
PENNSYLVANIA (USA)
PHILIPPINES (ASIA)
PORTUGAL (EU)
RHODE ISLAND (USA)
SINGAPORE (ASIA)
SOLOMON.ISLANDS
SOUTH AFRICA (AFR)
SOUTH DAKOTA (USA)SPANJE (EU)
ST.LUCIA (CARIB)
ST.VINCENT (CARIB)
TENNESSEE (USA)
TEXAS (USA)
  THAILAND (ASIA)
TOGO (AFR)
TRINIDAD (CARIB)
UGANDA (AFR)
UN.ARAB.EMIRATES (ASIA)
UTAH (USA)
VANUATU (AUSTRALASIA)
VERENIGD.KONINKRIJK (EU)
VERMONT (USA)
VIRGINIA (USA)
WASHINGTON DG (USA)
WEST VIRGINIA (USA)
WISCONSIN (USA)
WYOMING (USA)
ZAMBIA (AFR)
ZIMBABWE (AFR)
ZWEDEN (EU)
ZWITSERLAND (EU)
EA.