PASTORAAT / COUNSELING

Pastoraat en counseling zijn liefde in de praktijk gebracht. Ze gaan over troost bieden, eenzaamheid verlichten, verstandige adviezen geven, iemand helpen in zijn of haar geestelijke groei en ondersteuning geven bij zware problemen.

Wanneer wordt dit in de praktijk gebracht?
Pastoraat wordt bijvoorbeeld in de praktijk gebracht bij zieken, rouwenden, huwelijksproblemen, geestelijke problemen, allerlei zonden, opvoedingsproblemen en eenzaamheid. Omdat we in een gevallen wereld leven, en zelf ook allemaal onvolmaakt en gebroken zijn, heeft ieder mens behoefte aan pastoraat.

Wij ontvangen als wedergeboren christen allemaal individueel pastoraat en counseling van de Heilige Geest die in ons woont.

De Heilige Geest is onze counselor en onze trooster. Hij is degene die ons Gods woord te binnen brengt, die bij ons is en ons vermaant, die zorgt dat wij niet alleen zijn.

Daarnaast geeft Jezus ons de opdracht om, vanuit de inspiratie van de Heilige Geest in ons, ook pastoraat en counseling te geven aan de mensen om ons heen. “Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzendt in zijn oogst”.(Mattheus 9:36-38)

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op voor een pastoraal gesprek.

Literatuur
We hebben voor u meerdere suggesties (voor boeken en websites over pastoraat en counseling).