STUDIES & ARTIKELEN - NL - EN - SWAHILI

Ontdek de Bijbel met Grace Communion International
De Bijbel..verhalen of werkelijkheid? zin of onzin? neem de uitdaging aan om een hoofdstuk of meer te lezen en ervan te genieten. Leer God kennen en neem die uitdaging aan! Uit ervaring weten wij dat het de moeite duizendmaal waard is!

Of wilt u graag meer of beter inzicht krijgen in de Bijbel?
Het kan ook zijn dat u nog weinig de Bijbel kent of heeft gelezen, maar toch nieuwsgierig bent naar het geloof. Lees dan eens in de Bijbel in Gewone Taal. (p=pagina's)

Informatie, folders (PDF)
Grace Communion informatiefolder
Grace Communion in Europe 2016
Grace Communion Evangelisatie folder
Kinderbeschermingsbeleid Grace Communion, 22p
....
Folder De zin van mijn leven
Folder Gods gedachten over ons
Folder Doop minderjarig en volwassenen

Cursussen Bijbelstudie
Grace Communion International biedt verschillende cursussen voor zowel ‘beginners’ als ‘gevorderden’.
Wij bieden daarnaast de Alpha Cursus aan en werken nauw samen met anderen kerken en het Evangelisch Contact Almere.

Hieronder vindt u een aantal cursussen en materiaal dat u vrij kunt gebruiken ter ondersteuning van uw Bijbelstudie.

- Bekering, 6p (PDF)
- Bijbelcursus voor nieuwe christenen, 36p (PDF)


Leren Samen een Kerk te zijn
Voor wie wil bouwen aan een toegewijde kerk, die een eenheid vormt en maatschappelijk zichtbaar is, heeft Grace Communion International de cursus Samen Kerk Zijn.

Voor de gemeenteleden, maar ook voor u, is deze cursus samengesteld in drie delen:
1. gemeente opbouw
2. de gemeente en de maatschappij waar we in leven
3. geestelijk leiderschap
De cursus is in het Nederlands en Engels beschikbaar.

Bekijk hieronder het beschikbare cursusmateriaal. Zo krijgt u een idee van wat de cursus inhoudt.

Als u de cursus gaat volgen wilt u ons dat laten weten? Een van onze voorgangers, pastoraal coördinatoren zal u dan als e-coach begeleiden en uw eventuele vragen beantwoorden. U kunt u aanmelden. We zijn er voor om u van dienst te zijn, niet om iets op te dringen, en u te helpen in uw (beginnende)reis van een leven met God.

Studiemateriaal, Nederlands (PDF)
      Samen Kerk Zijn poster (SKZ)
 1.  De gemeente- een bedrijf of een gezin, 2p
 2.  Betrek elk kerklid in de gemeente opbouw, 3p
 3.  Gaven van de heilige geest inzetten in de gemeente, 2p
 4.  Geloofsbelijdenis, 5p
 5.  Vruchten versus gaven, 3p
 6.  Doctrines en eenheid, 4p
 7.  Kinderwerk 4p
 8.  De kerkstructuur van Grace Communion International, 21p
 9.  Tiener en jeugdwerk, 6p
10. Gedragscode GCI, 4p
11. Pastoraat en counseling, 4p
12. Persoonlijk (gezin) leven combineren met werken voor de kerk, 4p
13. Bijbelstudie, 5p
14. Preken, 3p
15. Luisteren naar de heilige geest, 6p
16. Huisgroepen leiden, 4p
  Studies, English (PDF)    SWAHILI >>>
      Being Church Together Course GCI poster (BCT)
 1.  The congregation-a company or a family
 2.  Include every church member
 3.  Making use of the gifts of the spirit in the congregation
 4.  The GCI statement of beliefs
 5.  Fruits versus gifts
 6.  Doctrine and unity
 7.  Childrens ministry
 8.  Church structure GCI
 9.  Youth Work
10. Code of Ethics of elders
11. Pastorate and counselling
12. Combining personal life with ministry
13. Bible study
14. Preaching
15. Listening to the Holy Spirit
16. Leading small groups
Heeft u vragen naar aanleiding van onderstaande artikelen, dan kunt u altijd contact met ons zoeken via de contactpagina.

Artikelen, Bijbelstudies ed, Nederlands (PDF) (p=pagina's)
- Bijbelstudie Thema Heilige Geest, 3p
- Heilige Geest Persoon of kracht (2013), 5p
- Christelijke sabbat (1994), 35p
- De Schrift Gods Geschenk (G.Deddo), 41p
- Drie-eenheid, korte intro, 26p
- Staan in het Licht, 12p
- Jezus heeft u meer lief dan u kunt beseffen (J.Tkach), 1p
- Kruisiging overdenking Roep om Hulp (J.Tkach), 1p

- Als we vaarwel zeggen, over sterven (J.Halford), 5p
- Berouw (M.Feazell), 5p
- Gezondheid en welvaarstevangelie (J.Tkach), 3p
- Hemel (Joseph Tkach)2002, 3p
- Opstanding van christus (M.Easton), 3p
- Verbonden met god, 2p
- Thema Romeinen 6, 2p
- Thema Romeinen 8, 2p
- Thema Romeinen 10, 2p
- Thema Romeinen 11, 2p
- Thema Romeinen 13, 2p
- Thema Romeinen 14, 2p
- Thema Romeinen 15, 2p

Richtlijnen voor Prediking, Nederlands
-
Genade en gehoorzaamheid (G.Deddo), p10
- Sprekersclub handboek, 18p
  Articles, English (PDF) (p=pages)
- Names of the Holy Spirit in the Bible, 2p
- Names of Christ in the Bible, 7p


- Are Members Allowed to Speak in Tongues, 2p
- Biblically Defining the Law of Moses by D.Albert, 4p
- But What About The Ten Commandments, 7p
- Evaluating Spiritual Gifts, 6p
- Grace and Obedience (G.Deddo), 12p
- Hell (J.Tkach) 2001, 4p
- Hell, the battle over hell (K.Stump), 12p
- Hell, what is it, 4p
- The use and misuse of spiritual gifts (J.Tkach), 8p
- Tongue speaking in Corinth1 (1994), 5p
- Tongue speaking in Corinth2 (1994), 5p
- Understanding the covenants (1995), 21p
- Forgiveness (C.Fredrik)2018, 24p
- How can Faith save you (2019), 28p
- Scripture God's gift (G.Deddo), 40p
- The peace of god (C.Frederik)2002, 24p
- God_is Trinity, 2000, 35p
- Unevangelized no other name (death)(2000)(M.Feazell, 18p
- Unevangelized what is the fate of dead, 2p

Bible-Fit App voor Tablet, Smartphone en I Phone en Ipad beschikbaar via Google.