GCI 'Het Kompas' - ALMERE

Waarom Jezus ... Onze Kernwaarden ... Missie & Visie ... Counseling

 

Plaatselijke visie en missie Almere

Evangelische (huis)kerk het Kompas

Jezus Christus is ons “Kompas” om te volgen, waar Hij ons
ook leidt.

We voelen ons rijk gezegend door God en verlangen er sterk naar
om mensen in Almere bekend te maken met het Goede Nieuws
van wat Jezus Christus gedaan heeft in Zijn grote liefde voor ieder
mens!

Onze visie en missie:

Visie:

Toegewijde volgelingen zijn van Jezus Christus

Door de leiding van de Heilige Geest op koers blijven met Jezus
Christus, door onze ogen op Hem gericht te houden.

Een gastvrije huisgemeente zijn met een warm hart voor God,
voor elkaar en voor de mensen in de buurt uit alle culturen
rondom het Evangelie van Jezus Christus

Missie:
1. Samenwerken met andere christenen in Almere ter
verspreiding van het evangelie
    (we zijn deel van Evangelisch Contact Almere en werkten actief
mee aan Kerk op de Floriade 2022, zie bij Links)
2. We dienen onze medemens die op ons pad komen door
praktische hulp en counseling, onder meer vele studenten uit
diverse landen te helpen met de Nederlandse taal en gezond
Bijbels advies.
3. Bidden voor elkaar en onze medemens, omzien naar de oudere
leden door bezoek en avondmaal viering en emailcontact.
4. Het vormen van een huiskerk van Grace Communion

Dit is de “kapstok” waar ons doen en laten uit volgt.

Uit onze visie en missie volgt dat we de volgende plannen hebben
voor 2024

Gespreksgroep gaan opstarten met als thema de Vrucht(en) van
de Geest ,aansluitend aan de ruime ervaring opgedaan in de Tiny
Church op de Floriade, waarbij we 80.000 bezoekers en 900
gasten uit vele kerkgemeenten in Nederland mochten
verwelkomen.

De thema’s zijn: Liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid,
geduld, vriendelijkheid, zelfbeheersing, geloof, hoop, liefde,
goedheid, mededogen. (Galaten 5:22)

Frequentie: iedere 2 e dinsdag van de maand 19:30-20:30 uur.

contact: Frans & Lamberta Danenberg
telefoon:GSM 06-40153293 en whatsapp
email: f_t_jdanenberg@hotmail.com

adres:Hopklaverstraat 18,(Kruidenwijk Oost)
1314 SX, Almere

Bij Grace Communion het Kompas geloven we dat Jezus deel is van de drie-ene God,
Vader, Zoon en Heilige Geest.

Jezus is een goede vriend
We zijn allemaal weleens “een slechte vriend “geweest.
Misschien hebben we geprofiteerd van vrienden of kort met hen om gegaan en toen laten vallen ,of er gewoon niet geweest als dat nodig was En we hebben waarschijnlijk dat zelf ook ervaren.

Maar Jezus is een goede vriend. Sterker nog, hij is een perfecte vriend. En zelfs als we verschrikkelijke vrienden zijn voor Hem , is Hij altijd een goede vriend voor ons.
Jezus is zo’n goede vriend en we zijn zulke slechte vrienden, dat hij wist dat de enige manier om onze vriendschap te redden was om te sterven voor onze zonden, en hij deed dat vrijwillig.
Omwille van Jezus en zijn dood aan het kruis, hebben we dagelijks de mogelijkheid om betere vrienden met en voor Jezus te worden.

En als we dat doen, leren we een aantal fantastische dingen over Hem.
Als een goede vriend, houdt Jezus meer van ons dan we ooit kunnen houden van Hem, anderen of zelfs onszelf.
Als een goede vriend, leidt Jezus ons, laat ons zien hoe te leven en hoe te houden op een manier die God de eer geeft en voldoening in het leven brengt.
Als een goede vriend, vergeeft Jezus ons onze zonden ofschoon we dat niet verdienen , en offerde Hij Zijn leven op zodat wij kunnen leven.
Als een goede vriend, is Jezus een leuke Persoon, die genoot van eten en drinken en feestjes met zijn vrienden.
Als een goede vriend, luistert Jezus. En niet alleen dat, Hij bidt voor ons als Hij onze gebeden hoort. Hij geeft om wat er gebeurt in ons leven.

Jezus is een waarachtig vriend
Jezus is een waarheidsgetrouwe vriend. Hij spreekt de waarheid over zichzelf, over ons, en over de hele wereld.
Als een waarheidsgetrouwe vriend leerde Jezus dat hij God is, dat hij uit de hemel is neergedaald om een ​​mens te zijn te midden van Zijn schepping, dat hij zonder zonde was, dat hij zou sterven aan het kruis voor onze zonden, opdat Hij de zonde vergeeft , en dat hij is de enige weg naar de Vader, naar het eeuwige leven is, is opgestaan uit de dood en is opgevaren naar Zijn Vader in de hemel..

Als een waarheidsgetrouwe vriend leerde Jezus dat we zondaars zijn, dat het onmogelijk is op onze eigen kracht vrienden of verzoend te zijn met God vanwege onze zonde, en dat de enige manier om vrienden te zijn met God door Hem is.
Als een waarheidsgetrouwe vriend, leerde Jezus dat deze wereld is gebroken en hersteld en genezen moet worden. Jezus beloofde om terug te keren en deze gebroken wereld te herstellen. Op die dag zullen er geen tranen meer, geen ziekte, geen pijn meer zijn.De Schepping zal weer goed zijn door Jezus.

Jezus is een krachtige vriend
Jezus is een krachtige vriend over wie de Bijbel spreekt als een koning en veroveraar.
Als een krachtige vriend, is Jezus de Koning van de hele schepping, en hij is de oprichter van zijn koninkrijk hier op aarde zoals in de hemel. Dit betekent dat er niets buiten de invloed van Jezus is en alles is aan Hem onderworpen is.
Als een krachtige vriend, heeft Jezus de satan, de zonde en de dood overwonnen!

Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden en stond op uit de dood in de overwinning. Vandaag is hij levend en wel! En Jezus komt terug om voor altijd het kwaad te vernietigen en de Satan te binden voor “1000”jaar.
Voor mensen met geloof in Jezus en met het geloof van Jezus, is er geen behoefte Satan te vrezen, hij heeft geen macht over ons, de zonde heeft niet langer de controle over ons (we leven onder genade) en onze zonden zijn ons vergeven, en van ons verwijderd als het oosten van het westen is. De dood is niet het einde maar het begin van het leven na dit leven met Jezus.

Als een krachtige vriend, leidt Jezus zijn kerk door de Heilige Geest. Hij roept leiders en stelt hen in staat om goed te leiden. Hij brengt mensen naar Zichzelf uit de zonde en schaamte in het leven en vergeving. Hij creëert gemeenschap waarin mensen elkaar en de wereld dienen.
Als een krachtige vriend, is Jezus royaal. Hij geeft vergeving en genade vrij aan al die daarom vragen, en gaf Zijn eigen leven hebben gegeven om daarin te voorzien. Hij geeft ons ook zijn Heilige Geest, die ons in staat stelt als christenen in Jezus ‘overwinning en kracht te leven.

 

Leer meer over Jezus
Als u meer wilt weten over Jezus te leren, is de Bijbel een geweldige plek om te beginnen.

De volgende zijn enkele delen van de Bijbel die spreken over Jezus. Als je dieper wilt graven, raden we u om te beginnen met het lezen van de evangeliën van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes en het boek Romeinen.

Jezus als een goede vriend: Johannes 3:16, Johannes 15: 3
Jezus als een waarheidsgetrouwe vriend: Marcus 14: 61-64, Johannes 8: 58-59
Jezus als een krachtige machtige vriend: Openbaring 19: 11-16, Mattheüs 26:64

Lees meer over wat wij geloven in onze Geloofsverklaring.
Ook nodigen we U uit vrijblijvend ons te bezoeken. U kunt contact maken en helpen uw vragen te beantwoorden.

U kan dan betrokken raken bij de wereldwijde gemeenschap van christenen en de gelegenheid krijgen geestelijke te groeien en meer zoals Jezus te worden.


contact: Frans Danenberg & Lamberta Danenberg
telefoon: 036-5304645/GSM 06-40153293
email: GCI.Nederland@Gmail.com

Hopklaverstraat 18
1314 SX, Almere

 

            GCI international        
ALABAMA (USA)
ALASKA (USA)
ANGOLA (AFR)
ARGENTINIË (LAT)
ARIZONA (USA)
ARKANSAS (USA)
AUSTRALIA
BAHAMA'S (CARIB)
BANGLADESH (ASIA)
BARBADOS (CARIB)
BELGIË (EU)
BENIN (AFR)
BERMUDA (CARIB)
BURUNDI (AFR)
CALIFORNIË (USA)
CAMEROON (AFR)
CANADA
CHILI (LAT)
CHINA (ASIA)
  COLOMBIË (LAT)
COLORADO (USA)
CONGO (AFR)
CONNECTICUT (USA)
DELAWARE (USA)
DENEMARKEN (EU)
DOMINICA (CARIB)
DUITSLAND (EU)
EL SLAVADOR (LAT)
FLORIDA (USA)
FRANKRIJK (EU) (EU)
GEORGIA (USA)
GHANA (AFR)
GRENADA (CARIB)
GUAM (ASIA)
HAITI (CARIB)
HAWAI (USA)
HONDURAS (LAT)
IERLAND (EU)
  ILLINOIS (USA)
INDIA (ASIA)
INDIANA (USA)
IOWA (USA)
ITALIË (EU)
JAMAICA (CARIB)
JAPAN (ASIA)
KANSAS (USA)
KENTUCKY (USA)
KENYA (AFR)
LIBERIA (AFR)
LOISIANA (USA)
MADAGASCAR (AFR)
MAINE (USA)
MALAWI  (AFR)
MALAYSIA (ASIA)
MARTINIQUE (CARIB)
MARYLAND (USA)
MASSACHUSETTS (USA)
  MAURITIUS (AFR)
MEXICO (LAT)
MICRONESIA (ASIA)
MICHIGAN (USA)
MINNESOTA (USA)
MISSISSIPPI (USA)
MISSOURI (USA)
MONTANA (USA)
MOZAMGIQUE (AFR)
MYANMAR (ASIA)
NEBRASKA (USA)
NEDERLAND (EU)
NEVADA (USA)
NEW HAMPSHIRE (USA)
NEW JERSEY (USA)
NEW MEXICO (USA)
NEW YORK (USA)
NIEUW.ZEELAND
NIGERIA (AFR)
  NOORWEGEN (EU)
NORTH CAROLINA (USA)
NORTH DAKOTA (USA)
OHIO (USA)
OKLAHOMA (USA)
OREGON (USA)
PAPUA.NEW.GUIINEA
PENNSYLVANIA (USA)
PHILIPPINES (ASIA)
PORTUGAL (EU)
RHODE ISLAND (USA)
SINGAPORE (ASIA)
SOLOMON.ISLANDS
SOUTH AFRICA (AFR)
SOUTH DAKOTA (USA)SPANJE (EU)
ST.LUCIA (CARIB)
ST.VINCENT (CARIB)
TENNESSEE (USA)
TEXAS (USA)
  THAILAND (ASIA)
TOGO (AFR)
TRINIDAD (CARIB)
UGANDA (AFR)
UN.ARAB.EMIRATES (ASIA)
UTAH (USA)
VANUATU (AUSTRALASIA)
VERENIGD.KONINKRIJK (EU)
VERMONT (USA)
VIRGINIA (USA)
WASHINGTON DG (USA)
WEST VIRGINIA (USA)
WISCONSIN (USA)
WYOMING (USA)
ZAMBIA (AFR)
ZIMBABWE (AFR)
ZWEDEN (EU)
ZWITSERLAND (EU)
EA.