Bestuur Stichting Grace Communion

Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens AVG

Bestuursleden en beloningsbeleid Grace Communion International

Organisatie Stichting Grace Communion International

Beleidsplan Grace Communion International 2021

 

Baten en Lasten 2020

Jaarverslag 2020 activiteiten Grace Communion Nederland en Vlaanderen

Decharge Raad van Toezicht Grace Communion 2020

 

Baten en Lasten 2019

Jaarverslag 2019 activiteiten Grace Communion Nederland en Vlaanderen

Decharge Raad van Toezicht Grace Communion 2019